facebook

ДепартаментАрхитектура

проф. д-р Пеньо Столаров

проф. д-р Пеньо СтоларовДепартамент: Архитектура

Телефон: -

E-mail: pstolarov@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:


БИОГРАФИЧНА СПРАВКА
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АРХИТЕКТ
ПЕНЬО СТОЛАРОВ

1966 Завършва Гимназията с преподаване на немски език "Карл Либкнехт"
със златен медал в София

1966-67 Два семестъра „Строително инженерство”, УАСГ – София

1967 Един семестър „Вътрешна архитектура”,
Висше училище за приложни изкуства „Строгонов” – Москва, Русия

1968-72 Десет семестъра „Архитектура”, УАСГ – София

1972 Дипломира се като архитект /дипл. арх./

1972-74 Работи като архитект в проектантска организация „Балканстрой”

1973 Членство в Съюза на архитектите в България

1975 Научен сътрудник в КНИПИТУГА

1976-79 Докторант в „Баухаус Университет“, Ваймар, Германия

1980 Защита на докторска дисертация в „Баухаус Университет”, Ваймар
/д-р инж./, Германия

1980 Главен специалист в Държавната комисия за художествен синтез
и архитектура към Комитета за култура, СБХ и САБ
Архитект на свободна практика чрез САБ и ДК

1980-88 Хоноруван преподавател в УАСГ, София

1983-84 Проектант в НИПК- София

1984-88 Заместник-главен редактор на международното списание „Архитектура и общество”

1985 Преподавател (Lehrauftrag) във FHT (Висше Техническо Училище) -
Щутгарт, Германия

1988 Основава ЕТ П.И.Ф. „Пеньо Столаров АРТ”

1989-95 Преподавател (Lehrauftrag) по „Проектиране и строителство в исторически контекст”, FHT, Щутгарт, Германия

1991 Член на Архитектурната камара на Баден-Вюртемберг, Германия

1992 Основава собствено архитектурно бюро в Щутгарт, Германия

1996-99 Архитект на свободна практика в партньорство с kpp, Лайпциг

1997-99 Преподавател (Lehrauftrag) по „Опазване паметниците на
културата и строителство в контекст“ в HTWK (Висше техническо
училище за икономика и култура), Лайпциг, Германия

2000 Архитект на свободна практика с бюро в Берлин, Германия

2001 Регистриране на 13 броя обекти на промишления дизайн в
мострения регистър на ФРГ – Регистър № 40100199.7 и получаване
на свидетелство № 4192 за промишлен дизайн в Република България

2002 Visiting Professor на IАА - Международна академия за архитектура

2004 Придобиване на патент № 1016455 във ФРГ и патенти № 64333
и № 64334 в Република България и влизане в Европейската
фаза на PCT- 28 държави

2005 Възобновяване членството в Камарата на архитектите в България

2007 „Атика Р5” ООД & ЕТ П.И.Ф. „Пеньо Столаров АРТ”
основават „ППП Консорциум” със седалище в Бургас, София и Берлин

2008 САЩ - Получаване на патентни права за метод за изграждане на
затворено-нагъната, тънкостенна черупка
United States Patent Stolarov
Patent No.: US 7,437,859 B2 – Oct. 21, 2008

2010 САЩ – United States Patent Stolarov
Patent No.: US 7,744,160 B2 – Jun. 29, 2010

2011 Хоноруван преподавател в Нов български университет

2012 Придобиване на научното звание„доцент“;
от 07.02.2012 г. – доц. д-р в департамент „Архитектура“ на НБУ
2014 Придобиване на научното звание "професор"
от 01.08.2014 г. – професор д-р в департамент „Архитектура“ на НБУ
Програмен директор
2016 Почетен професор на НБУ

Приложение 1
МЕДИЙНИ ИЗЯВИ И ПУБЛИКАЦИИ:
07/2017- За архитектурата в контекст и още нещо ...-филм за проф.д-р инж.
архитект Пеньо Столаров. НБУ-Дипломна работа на Павлин Даскалов
03/2015- TED - Двигатели на промяната
10/2007- БНТ- Неносталгично – Пеньо Столаров - филм на БНТ за архитект Пеньо Столаров;
02/2008- Нова Телевизия - Пеньо Столаров – интервю с архитект Пеньо Столаров;
07/1999 -БНТ - за предаването "Суматоха" - интервю с архитект Пеньо Столаров от бюрото му в Лайпциг, Германия;
1995 - БНТ - "Празник в Елванген" - за изложбата "Kapelle des Lebens"

Публикации на чужди езици:
10/2000 – Sofia, 120 years as capital of Bulgaria, Published by The Bulgarian Academy of Sciences with the co–operation of The Municipality of Sofia. 2001, p. 536 & p. 543;
10/2000 – ORGATEC JOURNAL – Natuerliche Eleganz (Естествена елегантност);
01/1998 – Der Architekt Zeitschrift des Bundes Deutscher Architekten BDA – Bulgarien – eine Architektur der Toleranz (Архитектът – България- Aрхитектура на толерантността);
09/1996– Conference Proceedings 4. Internationale Konferenz
do-co, mo.mo in Bratislava, Projects of European architecture students for the “future Bauhaus” competition – Проекти на европейските студенти по архитектура за конкурса „Бъдещето на Баухаус“;
1994 – Dokumentation DVA, Stuttgart, Herausgegeben von Pilkington Deutschland GMBH – Penjo Stolarov: Vom virtuellen Raum zum Apfelbaum –
p. 24 to p. 37 - European architecture students competition 1992/93 – От виртуалното пространство към ябълковото дърво, стр. 24 - 37;
05–06/1987– Architecture and Society, In search of context (6) - The Pritzker Prize Won by Gottfried Boehm, p. 238 – page 243 Reception Building Boyana Bulgaria; Dfeputy Editor-In-Chief and Executive Editor of the Issue: Penyo Stolarov; Graphic Design: Penyo Stolarov (Архитектура и общество, В търсене на контекста (6) Наградата Прицкер за 1986 на Готфрид Бьом, 238-243 стр.; 2 статии приемна сграда – Боянска църква; Заместник-главен редактор,отговорен редактор на броя графично оформление.
01/1987–„Ladenbau aktuell”– In Bulgarien auf Weltniveau (България на световно ниво – конкурс за пешеходните зони, бул. Витоша - пешеходна зона, търговските площи на Валентина и Рила, подробно разработване на детайлите на интериора);
1978–Wissenschaftliche Veroeffentlichungen der HAB-Weimar-Ein Beitrag zur Discussion der 2. Wissenschaftlichen Konferenz der Bauhaus-Universitaet Weimar (Научни публикации - Принос към дискусията на 2-та Научна конференция, Баухаус Университет Ваймар);


Публикации на български език:
Publications

06/2022- Столаров П." Моят път към и за архитектурата; По пътя... " 360 стр.Албум издателство на НБУ

12/2018- Строителство Градът - бр. 6;

10/2018- Строителство Градът - бр. 5;

11/2018- Строителство Градът - бр. 5;

05/2016- Строителство Градът - бр. 5;

12/2014- Книга - Столаров, П. „Сгради и обществени пространства“ издателство на НБУ

10/2013- „Сгради и обществени пространства“,

10/2013- Строителство Градът - бр. 36;

07/2013- Строителство Градът - бр. 25;

06/2013- Строителство Градът - бр. 24;

03/2013- сп. „Университетски дневник“

10/2007- Nenostalgichno (Non-nostalgic) Bulgarian National Television 2007

08/09/2008- в. „Дневник”, интервю за „Строежите по Черноморието показват, че не сме се поучили от чуждите грешки”;
27/05/2008- в. Морски труд Бургас, стат. "Черноморец Арена”;
01/2002– сп. „Архитектура”, стат. Архитектурата на Пеньо Столаров в България и в Германия;
03/2002– сп.„A M C” стат. СТОЛАРОВ 55;
02/1996– „Архитектура“ – Екологично жилищно строителство;
02/1994–сп.„Архитектура”–Декларация;
01/1994–сп.„Архитектура”–Трите опорни точки на архитектурата;
04/1994–сп.„Архитектура”–„Бъдещето на Баухаус”– Тенденции;
09/1994–в.„Култура”– В търсене на съмишленици;
04/1993–сп.„Архитектура“ – Архитектурните конкурси–съществен принос за развитието на архитектурата;
01/1988–в-к.„Култура”– Фрай Отто;
01/1988–сп.„Архитектура”– Музеят и градът;
05–06/1987–сп.„Архитектура”–Архитектурата и духът на времето;
05–06/1987–сп.„Архитектура”–Приемна сграда и музей към Боянската църква в София;
04/1987–сп.„Архитектура”– Търговски комплекси „Валентина“ и „Рила“ на
бул. Витоша в София;
04/1987–„Култура”– Творческо мислене;
10/1985–сп.„Архитектура”–Архитектура и Общество-Разговор;
09/1985–сп.„Архитектура”– Пешеходната зона на Габрово;
05/1985–сп.„Архитектура”– Архитектурната професия днес и утре;
09/1985–в-к.„Култура“–Ново лице;
03–04/1985–сп.„Архитектура” – Териториално планиране и художествено оформяне на Национален Парк Музей Шипка–Бузлуджа;
07–08/1984–сп.„Архитектура”– Дом на учителя в София;
09/1978–сп.„Архитектура”-Булевард Витоша като пешеходна зона;
04/1977–сп.„Архитектура“-Детски комплекси за игра;

Приложение 2
ПАТЕНТИ в САЩ, Германия и България

06/2010-Patent No:US 7, 744, 160 B2 United States Patent STOLAROV;

10/2008-Patent No:US 7, 437, 859 B2 United States Patent STOLAROV;

01/2004-Patent Nr.101 64 559 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - URKUNDE patentinhaber Stolarov, Penio Dr.-Ing., 10587 Berlin, DE – Erfinder: gleich Inhaber;

01/2001-Urkunde ueber die Eintragung in das Musterregister unter der Nummer 4 01 00 199.7 Inhaber Stolarov, Penio Dr.-Ing., 10587 Berlin;

11/2004-Република България, Патентно ведомство, ПАТЕНТ за изобретение No 64334 В1, Регистров No 105827 Патентопритежател и изобретател Пеньо Досев Столаров;

11/2004-Република България, Патентно ведомство, ПАТЕНТ за изобретение No 64333 В1, Регистров No 106277 Патентопритежател и изобретател Пеньо Досев Столаров;

07/2001-Република България, Патентно ведомство, СВИДЕТЕЛСТВО за промишлен дизайн (19) BG (11)4192, Регистриран на 13.07.2001, Заявка No 5606 Притежател: д-р инж. архитект Пеньо Досев Столаров;

РЕАЛИЗАЦИИ И СПЕЧЕЛЕНИ КОНКУРСИ:
Международни:

02/2011-Павилион на БУЛДЕКОР на EUROSHOP 2011 в Дюселдорф, Германия–реализация - „Пеньо Столаров АРТ”;
2000-Kьолн Проект и реализация на щанд 059 за ОРГАТЕК 2000;
2000-Берлин Колекция от офис мебели, дизайнерска разработка и прототипи;
1998-Лайпциг Реконструкция на сградата на ул. Фердинанд Ласал 8 – реализация с крр;
1997-Лайпциг Реконструкция на сградата на ул. Фердинанд Роде 28 – реализация с крр;
1996/1998-Лайпциг Реконструкция на сградата на ул. Фердинанд Ласал 15 – реализация с крр;
1996/1997-Щутгарт Реконструкция на сградата на ул. Пишек 53 – реализация; 1996/1997-Лайпциг Реконструкция на сградата на ул. Фердинанд Ласал 6 с крр –реализация;
1996-Лайпциг Реконструкция на сградата на ул. Хайдн 12 с крр – реализация; 1996-Лайпциг Реконструкция на сградата на ул. Функенбург 16 с крр – реализация;
1995-Лайпциг Реконструкция на сградата на ул. Фердинанд Ласал 13 с крр – реализация;
1994-Десау Проект за жилищен комплекс;
ЛАУРЕАТ ИНТЕРАРХ 1994;
1991/1998-Лудвигсбург Разширение на Окръжната спестовна каса с проф. Цабел –реализация;
1991/1992-Маями Саниране, преустройство и обзавеждане на хотел в ART DECO DESTRICT–Реализация;
1991-Щутгарт Конкурс за преустройство на територията на Сточната гара–конкурсен проект с проф. Лутц-3.Награда;
1990/1992-Бургтан Музей, реализация;
1989/1990-Бад Залцуфлен Сграда на фирмата „Kорда ладенбау“- Управление, реализация;
1979-Ерфурт, Конкурс за Градска зала Ерфурт в колектив с проф. Щар – II; награда;
1978-Хайлигенщат, Конкурс за Преустройство на градския център в колектив - II награда;
1977-Бад Лангензалца, Преустройство на градския център ръководител на колектив - II награда;
1975/1979 - Москва Български изложбен павилион в колектив – реализация;

В България:


03/2018- Детска градина с информационен център - Бояна
2017- Гьоте институт - София - Езикови курсове
2016- Смарт център - Бургас;
2014- Галерия и арт център - Бургас;
02/2011- Щанд БУЛДЕКОР на Euroshop 2011 в Дюселдорф, Германия
11/2010-Обемно градоустройствено решение на района на централен парк Арена Бургас, М 1:500 - „Атика Р5 & „Пеньо Столаров - АРТ – ППП КОНСОРЦИУМ”; 12/2009-Конкурс за идейна концепция на мост и на мостово пространство при морски парк кв.2, УПИ 1 за приморски парк ЦГЧ гр. Бургас - „Атика Р5 & „Пеньо Столаров - АРТ” – ППП КОНСОРЦИУМ, най-висока III премия;
12/2008-Национален преглед на Българската архитектура
2008 САБ, КАБ, грамота и Плакет за Градоустройствено решение на територията на Елкабел, гр. Бургас – конкурсен проект, автори: КОНСОРЦИУМ, АРХ. Йовчев, архитект Столаров и колектив;
08/2008-Конкурс за градоустройствено и обемно-пространствена структура на територията на „ЕЛКАБЕЛ”- Бургас, най-висока II награда „Атика Р5” & „Пеньо Столаров - АРТ” ППП Консорциум” Бургас – София – Берлин;
2007-2008- Проект за търговска и офис сграда в кв. 2 УПИ 1 – 19 – Гр. Парк, град Бургас, с инвеститор „PLH” ООД - гр. Варна и „Евроойл” ЕООД – Бургас, Главен проектант в „Атика Р5” & „Пеньо Столаров - АРТ”;
1987/1993-София Трифамилна къща реализирана;
1984/1986-София Награда на град София за Комплекс от магазини “Валентина“ и “Рила“ на бул. Витоша;
1984/1986-Габрово, Централна пешеходна зона обзавеждане, реклами, настилки, оцветяване, осветление, силуети с колектив – реализация;
1984/1985-София Музей към Боянската църква Световна листа на Културното наследство на ЮНЕСКО – реализация;
1984-Габрово Пешеходната зона на града, настилки, цветово оформяне, дизайн на градското обзавеждане с колектив – I награда и възлагане;
1982-София, Новогодишен базар за „Рила” на бул. Витоша реализация;
1981/1983-София, Централен дом на учителя - Голямата награда на публиката на Международното Бианале на Архитектурата;
1976-София, Системата от пешеходни пространства в центъра на град София, ръководител на колектив, I награда;
1975-София Арх. конкурс за детски площадки за игра, ръководител на колектив - II награда;
1974-София, Архитектурен конкурс за Младежки клуб, ръководител на колектив–откупка;

Приложение 3
ИЗЛОЖБИ:
2022- София-Галерия "УНИАРТ" НБУ изложба "По пътя"-Архитектура,Дизайн,Керамика,Стъкло,Картини
2012 - София,Участие в Общата изложба на СБХ,секция „Монументални изкуства”;
2011- София, Участие в Общата изложба на СБХ,секция „Монументални изкуства" - "Усещане за Кападокия";
2010- София, Тангобар–„Линията на Тангото”;
2007- Берлин, Берлинска Филхармония. Изложба във фоайето на Берлинските Филхармоници-„Музика върху хартия” – Кармина Бурана;
2006- Берлин,Студио изложба;
2005- София, Участие в Общата изложба на СБХ,секция „Монументални изкуства”;
2003-София, Участие в Общата изложба на секция „Монументални изкуства на СБХ”;
2003-София Интерарх;
2002-Берлин СТОЛАРОВ 55, UIA Berlin, Congres Design Malerei Architektur 55 (МСА Конгрес 2002 - „Дизайн, Живопис, Архитектура” – Изложбата е включена в официалната програма на UIA в сградата на с Българския Културен Център в Берлин, открита от президента на UIA-region II;
2000-Кьолн, Мострен панаир, ОРГАТЕК, Щанд 059 и прототипи на колекция от офис мебели;
1999-Лайпциг, Дворецът в Мaхерн-Графика и инсталация;
1995-Лайпциг, Търговска камара, Картини и печатни фолия;
1996-Милано, 19-то Трианале;
1996-Щутгарт „Работи върху хартия”;
1995-Елванген, „Параклис на живота”, Изложба към официалната програма за 24 Май на Източноправославната Църква, включена във филм на БНТ за 24 Май;
1994-София, Интерарх-Специалната Награда на Белгия, Шарльороа;
1994-Вайблинген Папката на Пеньо-„Работи върху хартия”;
1987-София, Интерарх;
1993-Берлин, Съвременна Българска Архитектурa;
1993- Мюнхен, Съвременна Българска Архитектура;
1986-Щутгарт, Награда на 3 тия международен конкурс за дизайн;
1984-Атина, Съвременна Българска Архитектура;
1983-София, Интерарх, Голямата награда на публиката за Централен дом на учителя в София;
1981-София, Интерарх;
1978-София, Откупка, „Естетика на градската среда”, „Дизайн за града”.Публикации:

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ И ПУБЛИКАЦИИ:

10/2007- БНТ- Неносталгично – Пеньо Столаров - филм на БНТ за архитект Пеньо Столаров;
02/2008- Нова Телевизия - Пеньо Столаров – интервю с архитект Пеньо Столаров;
07/1999 -БНТ - за предаването "Суматоха" - интервю с архитект Пеньо Столаров от бюрото му в Лайпциг, Германия;
1995 - БНТ - "Празник в Елванген" - за изложбата "Kapelle des Lebens"

Публикации на чужди езици:
10/2000 – Sofia, 120 years as capital of Bulgaria, Published by The Bulgarian Academy of Sciences with the co–operation of The Municipality of Sofia. 2001, p. 536 & p. 543;
10/2000 – ORGATEC JOURNAL – Natuerliche Eleganz (Естествена елегантност);
01/1998 – Der Architekt Zeitschrift des Bundes Deutscher Architekten BDA – Bulgarien – eine Architektur der Toleranz (Архитектът – България- Aрхитектура на толерантността);
09/1996– Conference Proceedings 4. Internationale Konferenz
do-co, mo.mo in Bratislava, Projects of European architecture students for the “future Bauhaus” competition – Проекти на европейските студенти по архитектура за конкурса „Бъдещето на Баухаус“;
1994 – Dokumentation DVA, Stuttgart, Herausgegeben von Pilkington Deutschland GMBH – Penjo Stolarov: Vom virtuellen Raum zum Apfelbaum –
p. 24 to p. 37 - European architecture students competition 1992/93 – От виртуалното пространство към ябълковото дърво, стр. 24 - 37;
05–06/1987– Architecture and Society, In search of context (6) - The Pritzker Prize Won by Gottfried Boehm, p. 238 – page 243 Reception Building Boyana Bulgaria; Dfeputy Editor-In-Chief and Executive Editor of the Issue: Penyo Stolarov; Graphic Design: Penyo Stolarov (Архитектура и общество, В търсене на контекста (6) Наградата Прицкер за 1986 на Готфрид Бьом, 238-243 стр.; 2 статии приемна сграда – Боянска църква; Заместник-главен редактор,отговорен редактор на броя графично оформление.
01/1987–„Ladenbau aktuell”– In Bulgarien auf Weltniveau (България на световно ниво – конкурс за пешеходните зони, бул. Витоша - пешеходна зона, търговските площи на Валентина и Рила, подробно разработване на детайлите на интериора);
1978–Wissenschaftliche Veroeffentlichungen der HAB-Weimar-Ein Beitrag zur Discussion der 2. Wissenschaftlichen Konferenz der Bauhaus-Universitaet Weimar (Научни публикации - Принос към дискусията на 2-та Научна конференция, Баухаус Университет Ваймар);


Публикации на български език:
08/09/2008 в. „Дневник”, интервю за „Строежите по Черноморието показват, че не сме се поучили от чуждите грешки”;
07/12/2009 в. Черноморски фар, стат. „Санират мостика през 2010”; 29/08/2008 в. Морски дневник, стат. „Омега център ще предлага луксозни офиси и магазини”;
27/05/2008 в. Черноморски Фар, стат. „Хотел, офиси и 35 000 места в Черноморец Арена;
27/05/2008 в. Днес и утре–Бургас, стат. „Представиха мегапроекта „Черноморец Арена”;
27/05/2008- в. Морски труд Бургас, стат. "Черноморец Арена”;
01/2002– сп. „Архитектура”, стат. Архитектурата на Пеньо Столаров в България и в Германия;
03/2002– сп.„A M C” стат. СТОЛАРОВ 55;
02/1996– „Архитектура“ – Екологично жилищно строителство;
02/1994–сп.„Архитектура”–Декларация;
01/1994–сп.„Архитектура”–Трите опорни точки на архитектурата;
04/1994–сп.„Архитектура”–„Бъдещето на Баухаус”– Тенденции;
09/1994–в.„Култура”– В търсене на съмишленици;
04/1993–сп.„Архитектура“ – Архитектурните конкурси–съществен принос за развитието на архитектурата;
01/1988–в-к.„Култура”– Фрай Отто;
01/1988–сп.„Архитектура”– Музеят и градът;
05–06/1987–сп.„Архитектура”–Архитектурата и духът на времето;
05–06/1987–сп.„Архитектура”–Приемна сграда и музей към Боянската църква в София;
04/1987–сп.„Архитектура”– Търговски комплекси „Валентина“ и „Рила“ на бул. Витоша в София;
04/1987–„Култура”– Творческо мислене;
10/1985–сп.„Архитектура”–Архитектура и Общество-Разговор;
09/1985–сп.„Архитектура”– Пешеходната зона на Габрово;
05/1985–сп.„Архитектура”– Архитектурната професия днес и утре;
09/1985–в-к.„Култура“–Ново лице;
03–04/1985–сп.„Архитектура” – Териториално планиране и художествено оформяне на Национален Парк Музей Шипка–Бузлуджа;
07–08/1984–сп.„Архитектура”– Дом на учителя в София;
09/1978–сп.„Архитектура”-Булевард Витоша като пешеходна зона;
04/1977–сп.„Архитектура“-Детски комплекси за игра;